Log ind

Indmeldelse

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Hæmatologisk Selskab bedes du udfylde nedenstående indmeldelsesblanket. 

Pris medlemsskab for enkeltpersoner er:

  • Læger/andre faggrupperr. 500 kr. / år.
  • Firmaer 2500 kr. / år.

ALLE felter markeret med  SKAL udfyldes.

  • id
  • date time
    calendar

 

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte DHS-sekretæren på 

sekretaeren@hematology.dk