Log ind

Udvalg

Databaseudvalget

Vedtægter for databaseudvalget

  • Peter Brown - Formand
  • Peter Gimsing
  • Jan Maxwell Nørgaard
  • Anne Bukh
  • Hans Hasselbalch
  • Ole Terkelsen  (Kompetencecenter)
  • Paw Jensen (repræsentant for Danske Regioner) 

DRG-udvalget

  • Erik Andersen (formand) 
  • Lars Kjeldsen
  • Anne Bukh 
  • Hanne Vestergaard
  • Lene Meldgaard Knudsen
  • Bjarne Anker Jensen

DHS-inspektor

  • Region Nord:
   Overlæge Jesper Stentoft, Århus 
  • Region Syd:
   Andreja Dimitrijevic, OUH 
  • Region Øst:
   Ole Weis Bjerrum
  • Junior:
   Søren Ramme Nielsen
   Carsten Niemann

Vurderings- og ansættelsesudvalg

  • Region Nord: 
   Overlæge Herdis Larsen, Viborg Sygehus 
   Ledende overlæge, dr.med, Anne Bukh, Aalborg Sygehus
   Overlæge Stanislaw Pulczynski, Holstebro Sygehus
   Henrik Frederiksen, DHS-repræsentant
    
  • Region Syd:
   Overlæge Paul Gram-Hansen, Odense Universitetshospital 
   Overlæge Torben Mourits-Andersen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
   Overlæge Torben Plesner, Vejle Sygehus
   Ole Weis Bjerrum, DHS-repræsentant
    
  • Region Øst: 
   Overlæge Lisbeth Enggaard, Herlev Sygehus 
   Uddannesesansvarlig overlæge Klas Raaschou-Jensen, Roskilde Sygehus
   Overlæge, Ph.D, Ida Schiødt, Rigshospitalet
   Overlæge Preben Philip, Næstved Sygehus
   Overlæge Jesper Stentoft, DHS-repræsentant
    
  • Specialerepræsentant, DHS: 
   Overlæge Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet (formand) 
   Henrik Frederiksen
   Jesper Stentoft
    
  • Yngre lægers speciale repræsentant: 
   Udpegning afventes
    
  • FAYL repræsentant: 
   Afd.læge Kim David, Odense Universitetshospital
    
  • Suppleanter: 
   Overlæge Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital
   Overlæge Ivan Andersen, Odense Universitetshospital 

DSIM-koordineringsudvalget

 • Dorthe Rønnov-Jessen

EHA-repræsentant

 • Ole Weis Bjerrum

ISH-Councellor

 • Dorthe Rønnov-Jessen

Hæmatologisk fælles DMCG

Vedtægter for Hæmatologisk Fælles DMCG

 • Anne Bukh (formand)
 • Jan Maxwell Nørgaard 
 • Francesco d'Amore
 • Niels Abildgaard
 • Hans C Hasselbalch
 • Peter Brown
 • Paw Jensen

Transfusionsmedicinsk Råd

 • Peter-Diedrich Jensen

Rekommandationsudvalget for allogene transplantationer

Kommissorium

 • Henrik Sengeløv (Formand)
 • Peter Brown
 • Bendt Nielsen
 • Niels Abildgaard
 • Doris Hovgaard
 • Lene M. Knudsen
 • Ilse Christiansen
 • Niels Jacobsen
 • Jan Nørgaard Maxwell
 • Carsten Heilmann
 • Morten Krogh-Jensen
 • Henrik Hasle
 • Lars Vindeløv
 • Gitte Olesen
 • Niels Smedegaard Andersen

Uddannelsesudvalg

 Kommissorium

 • Jette Sønderskov Gørløv (Formand)
 • Rie Sander (Sekretær, Yngre læge repræsentant i Region Nord)
 • Ilse Christensen (Hovedkursusleder)
 • Erik Segel (Århus)
 • Herdis Larsen (Viborg)
 • Jørn Starklint (Holstebro)
 • Per Hansen (Esbjerg)
 • Claus Marcher (Odense)
 • Claudia Schoellkopf (Roskilde)
 • Jindrich Mourek (Yngre læge repræsentant Region Øst)
 • Lisbeth Enggaard (Herlev)

Yngre Hæmatologers Uddannelseudvalg

Består fra 1.maj 2012 af:

 • Claus Marcher, DHS-repræsentant
 • Ida Blok Sillesen, DHS repræsentant
 • Rie Sander (2009-2013), Region Nord
 • Lene Jepsen (2010-2014), Region Syd
 • Ida Kristensen (2010-2014), Region Syd
 • Trine Silkjær (2011-2015), Region Nord
 • Dorte Tholstrup (2012-2016 ), Region Øst
 • Anne Mylin (2012-2016 ), Region Øst