Nyheder

Ny guideline for PNH

Guidelines 2013 for Paroxystisk Nokturn Hæmoglobinuri er nu lagt på DHS-hjemmesiden, følg link