Log ind

Nyheder

DHS' Årsmøde - alle dokumenter er nu tilgængelige

Samtlige dokumenter til DHS årsmødet på Hindsgavl den 14-15 marts findes nu på hjemmesiden: 

Endeligt program, abstracts, dagsorden til generalforsamling, samt bilag i form af årsberetninger, regnskaber og forslag til vedtægtsændringer.

Læs mere her: link

Dansk Selskab for Intern Medicin inviterer

- til Generalforsamling og Årsmøde

Dato: 21.03.2014

Sted: Novo Nordisk Fonden, Hellerup.

Tilmelding senest 12.03.

Læs mere her: link

Invitation til møde med Prof. Ron Taylor

på Panum Instituttet d. 18. marts.

Emne: Cytotoxic Mechanisms of Immunotherapy: Harnessing Effector Functions of anti Tumor Monoclonal Antibodies.

Læs mere her: link

Invitation til ALG forårsmøde

For klinikere, projektsygeplejersker og forskere.
Dato: 14. maj 2014.
Sted: 'Kirkesalen', indg. 20, 15. sal,
OUH, Sdr. Boulevard 29,
5000 Odense C

Læs mere her: link

Invitation til Peter Niekerks ph.d.-forsvar

Titel: ”Residual Disease at The Stem Cell Level in Chronic Myeloid Leukemia – a Tool for Improved Clinical Follow-up and Elucidation of Disease Biology”.

Dato: Den 28. marts 2014 kl. 14.00.

Læs mere her: link

Dagsorden til DHS generalforsamling

Der er udsendt indkaldelse og dagsorden (følg link nedenfor) til DHS generalforsamling, der vil blive afholdt fredag 14. marts kl. 17 i forbindelse med årsmødet.

Det endelige program, abstracts, årsberetninger og regnskaber vil blive rundsendt forud for mødet.

Det er frem til den 2. marts fortsat muligt at tilmelde sig via dette link 

Invitation til Steffen Falgreen Larsens ph.d.-forsvar

Den 14. marts 2014 på Aalborg Universitetshospital.
Titel: Statistical Methods for Tracing the Molecular Origin of Treatment Resistance in Diffuse Large B-Cell Lymphoma”.

Læs mere her: link

Roche legat i hæmatologi 2014

Så er der igen mulighed for at søge Roche legat i hæmatologi for hæmatologisk interesserede yngre læger. Ansøgningfrist er 1. april 2014.
Følg linket nedenfor ang. vilkår og ansøgningsskemaer.

PVA Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg
Trine Silkjær

Læs mere her: Link

FlowCytometri for Yngre Hæmatologer

Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 1000-1600 på Rigshospitalet.

Overlæge Ida Schjødt (Hæmatologisk Klinik, Rigshopitalet), overlæge Michael Boe Møller (Patologisk Afdeling, Odense Universitetshospitalt) og overlæge Lene Hyldahl Ebbesen (Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital) forestår undervisningen.

Kurset retter sig primært til yngre hæmatologer i hoveduddannelsesstilling eller introduktionsstilling i specialet, men andre er også velkomne til at søge.

Læs mere her

Udvidelse af myelomatose databasen

Fra 1.1.2014 bedes alle patienter, som diagnosticeres med AL amyloidose, registreret i Hæmobasen. AL amyloidose har ikke selvstændig diagnosekode i det nuværende diagnoseregister eller Landspatientregistret. Ved at registrere disse patienter i Hæmobasen, opnås således vigtige informationer. Under diagnosen myelomatose registreres desuden ret enkle data på følgende nye diagnoser: MGUS, POEMS og Paraproteinassocieret polyneuropati.

Læs mere her: docxUdvidelse af Myelomatose Databasen januar 2014.docx