Log på Registrer

Log på

Jens Pedersen-Bjergaard (født 1932) er æresmedlem af Dansk Hæmatologisk Selskab.

JPB har inden sin pensionering arbejdet som Hæmatolog, dels på daværende Finseninstituttet og siden på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet. I en lang årrække var han daglig leder af kromosomlaboratoriet under Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet. Det var under den periode, at JPB udførte sit banebrydende arbejde indenfor sekundære leukæmier, der førte til en bedre forståelse for de mekanismer der lå bag leukæmiudviklingen som følge af henholdsvis alkylerende kemoterapeutika og topoisomeraasehæmmere.

Arbejdet er internationalt meget anerkendt og Jens Pedersen-Bjergaard har hold talrige foredrag ved internationale kongresser og modtaget prestigiøse hæderspriser.

JPB driver fortsat en mindre speciallægepraksis indenfor allergologi og hæmatologi.