Log på Registrer

Log på

DLG's 33. plenummøde efterår 2019

Mødet afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1704 København V

Formiddagens program byder på opdatering af marginalzone lymfom guideline og gennemgang af LYFO årsrapport.

Eftermiddagssessionens hovedemne er CAR T-celle behandling af lymfomer. Vi kan med glæde annoncere internationalt anerkendte foredragsholdere om emnet:

  • Dr. Frederick Locke, Moffitt Cancer Center, Tampa, Florida vil fortælle om deres kliniske erfaringer med CAR T-celle behandling.
  • Dr. Marco Davila vil holde et oplæg om ”Modulating signaling and co-stimulation to enhance the function of CAR T cells”.  
  • Professor Gunilla Enblad, Uppsala, vil dele deres erfaringer om CAR T-celle behandling i Sverige.

Vi ser frem til et spændende møde og håber på stort fremmøde.

Tilmeldingen sker på DHS´s hjemmeside senest den 9. oktober 2019.

Deltagelsen er gratis for alle hospitals- og universitets ansatte.
Ansatte i medicinalindustrien bedes kontakte overlæge Michael Pedersen, RH vedrørende deltagelse. (Michael.Pedersen.08@regionh.dk)

På vegne af Dansk Lymfomgruppes bestyrelse

Judit Meszaros Jørgensen
Formand for Dansk Lymfomgruppe
e-mail: judijoer@rm.dk

Event detaljer

Dato 24-10-2019
Slutdato 24-10-2019
Tilmeldt 39
Tilmelding inden 10-10-2019
Lokalitet København
Attachment 33.plenummde.program.endelig.pdf
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet