Log på Registrer

Log på

Plenummøde om Advance Care Planning

Plenummøde om Advance Care Planning for sygeplejersker og læger i hæmatologien

Advance Care Planning har som formål at afklare patientens ønsker til pleje og behandling i den sidste tid og ud fra dette planlægge et behandlingsforløb, der i videst muligt omfang efterkommer patients og pårørendes ønsker.

Se vedhæftede program. (nederst som "Attachment")

Tilmelding til sekretær Elisabeth P Cramer på epcramer@gmail.com senest d. 1. oktober.
Angiv venligst, om du deltager i både symposium, frokost og efterfølgende udvalgsmøde.

Event detaljer

Dato 20-10-2020 10:00
Slutdato 20-10-2020 14:30
Lokalitet
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
Rigshospitalet
Attachment invitation_til_plenumm__de_om_acp_20_10_2020.docx