Log på Registrer

Log på

Yngre Hæmatologers Uddannelsesdag 2017

Palliation

Fredag den 13. januar 2017

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Auditorie 2 

 

Kl. 9:30 – 09:55                  Ankomst kaffe og brød

 

Kl. 09:55 - 10:00                 Velkomst v. Maja Juul, formand for YH

Kl. 10.00 - 10.45                Sygdom som eksistentielt vendepunkt

Christian Busch, hospitalspræst, RH

 

Kl. 10:45 - 11:15                 Pause kaffe og frugt

 

Kl. 11:15 - 12:00                 Kommunikation med den alvorligt syge patient

Bo Snedker Boman, psykolog, Roskilde

Kl. 12:00 - 12.45                 Livet efter kræft                                                                                                                    Christoffer Johansen, professor, Kræftens Bekæmpelse

Kl. 12.45 - 13:45                 Frokost

Kl. 13.45 - 14.30                Palliative muligheder til den hæmatologiske patient.

Bodil Himmelstrup, overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde

Kl. 14:30 - 15:00                 Fra hospital til hospice

                                            Birte Hedal, ansvarlig overlæge, Hospice Sjælland

                                                                 

Kl. 15:00 – 15:30                Pause kaffe og kage

Kl. 15:30 - 16:30                 Kan man dø for sent?

 Jacob Birkler, filosof, tidl. formand for Det Etiske Råd

Kl. 16:30 - 16:50                 Status på den hæmatologiske uddannelse i de tre regioner

                                            Klas Raaschou Jensen, PKL for Region Øst

Kl 16:50 - 17:00                  Evaluering af uddannelsesdagen